Suomalaiset – WikipediaPiskuinen Suomi. Jatkuvasti puhutaan ”pienestä Suomesta”. Kuinka ”pieni Suomi” on sitä ja tätä. Pientä Suomea suorastaan ihannoidaan. Kyse ei ole kuitenkaan maan pinta-alasta, koska neliömetreiltään Suomi ei ole mikään pikkuvaltio, vaan on 6. suurin maa Euroopassa. Pienuudella viitataan ilmeisesti Suomen väkilukuun tai rajatummin suomalaisuuteen. Väkiluvultaan Suomi on eurooppalaisittain suhteellisen pieni, mutta koko maailmaan verrattuna väkiluvultaan Suomea pienempiä maita on huomattavan paljon. Niiden rinnalla Suomi on jättivaltio.

Kantasuomalaisuudesta en ole löytänyt väkilukuvertailua muihin kansallisuuksiin nähden, mutta suomalaisia arvioidaan olevan ulkosuomalaiset mukaan lukien n. 6.5 miljoonaa, mikä ei kuulosta kovin pieneltä sekään. Pienempiäkin on. Skandinaviassakin. Puhuvatkohan esim. islantilaiset itsestään ”pieni Islanti sitä ja tätä”. Siinä olisi jotain katettakin. On pieni sekä maa, että kansa.

Miksi ”pieni” Suomi? Ehkä eurooppalaisittain suomalaisia on suhteellisen vähän, vaikka ei vähiten olekaan. Jos Suomi on pieni, siitä seuraa väistämättä kysymys miksi Suomi on pieni? Suomalaiset eivät ole lisääntyneet vuosisatojenkaan saatossa edes Keskieurooppalaiselle tasolle, muutamaan kymmeneen miljoonaan? Puhumattakaan kiinalaisten tai intialaisten ja yleensä aasialaisten lisääntymiskyvystä. Vastaus lienee yksinkertainen. Heterot synnyttää homoja, mutta homot eivät synnytä heteroja. Homo/hetero suhde väkimäärään nähden kasvaa koko ajan. Homojen kannatus on nykyään niin valtavaa, että siitä voi päätellä homoja syntyneen Suomeen enemmän kuin heteroja. Uusia homoja nousee esiin kuin sieniä sateella. Heitä karkeloi äijäpareina Linnan Juhlissakin. Tällä menolla suomalaisuutta odottaa sukupuutto.